De auteurs

Wie schrijft er wat...

Een ploeg van meer dan twintig auteurs heeft gewerkt aan  Geschiedenis van Gorinchem. Zo’n boek kan namelijk niet geschreven worden door slechts enkele personen, daar is het onderwerp te breed voor. Daarom zijn auteurs gezocht met specifieke kennis en interesse in bepaalde perioden of onderwerpen. Sommigen nemen een omvangrijke, anderen een minder grote tekst voor hun rekening.

Hoofdauteurs (20 pagina’s of meer)

In alfabetische volgorde, met vermelding van in het boek te behandelen onderwerpen

 • Arnold-Busch

  Arnold Busch

  Gepensioneerd, oud-stadsarchivaris van Gorinchem

  Katholieke kerk 17e en 18e eeuw, Oude Hollandse Waterlinie, bedrijvigheid/ economie 19e en eerste helft 20e eeuw

 • Felix-Cerutti

  Felix Cerutti

  Gepensioneerd, oud-gemeentesecretaris van Gorinchem

  Stadsontwikkeling, bouwhistorie, openbare werken, verkeer, monumentenzorg, volkshuisvesting, stadsvernieuwing en diverse portretten

 • Dick-de-Jong

  Dick de Jong

  Bestuurder en publicist locale geschiedbeoefening

  Economie na 1945

 • Roel Mulder

  Roel Mulder

  Historicus, tekstschri