De stichting

Het bestuur, de redactie en onze sponsors

De Stichting Geschiedschrijving Gorinchem is in 2013 door de projectgroep opgericht om het project van het boek Geschiedenis van Gorinchem zijn juridische en financiële basis te geven. De stichting beheert de financiën van het project en is eindverantwoordelijk voor het slagen ervan.

Het bestuur

Het bestuur bestaat uit vijf leden. Vier zijn onafhankelijke leden, waaronder de voorzitter. Eén lid, de secretaris, is lid van de projectgroep/redactie en daarmee de verbindende schakel tussen projectgroep/redactie en bestuur. De bestuursleden wonen alle vijf in Gorinchem. Zij zijn:

 • Roger-van-Boxtel

  Roger van Boxtel

  voorzitter

  Interim president-directeur NS, oud-minister

 • Inge-Burg

  Inge Burg

  bestuurslid

  Stedenbouwkundige, eigenaar buro WelmersBurg Stedenbouw te Gorinchem

 • Felix-Cerutti

  Felix Cerutti

  secretaris

  Gepensioneerd, oud-gemeentesecretaris van Gorinchem

 • Peter-van-Rooijen

  Peter van Rooijen

  penningmeester

  Oud-bestuurder en nu adviseur Accountantskantoor Van Rooijen BV te Gorinchem

  <