Het boek

Een standaardwerk over de gehele stadsgeschiedenis

Gorinchem is een oude stad met een lange en bewogen historie. Wat er tot nu ontbrak was een standaardwerk over de gehele stadsgeschiedenis. Zo’n prachtig uitgevoerd, goed gedocumenteerd èn toegankelijk boek gaat er nu komen: Geschiedenis van Gorinchem. Na een voorbereidingstijd van twee jaar is het project medio 2013 van start gegaan.

Compleet

Het boek Geschiedenis van Gorinchem zal de complete geschiedenis van Gorinchem beschrijven, vanaf de vroegste tijden tot nu. Het wordt een lopend chronologisch verhaal met aandacht voor aspecten als stadsontwikkeling, bestuur, economie, industrie en bedrijfsleven, sociale structuur, kunst en godsdienst. In kaders worden specifieke onderwerpen uitgediept zoals dijkaanleg, stadsrechten en gilden, en geschreven portretten van markante Gorcumers zoals Jan van Arkel, Ridder van Rappard, Willem de Vries Robbé en Kommer Damen.

Brede opzet

Het boek zal Gorinchem plaatsen in zijn regionale en landelijke en waar nodig zelfs internationale context. Het wordt een wetenschappelijk verantwoord boek, met veel beeldmateriaal, speciaal ontworpen grafieken en kaarten. Door de soepele schrijfstijl wordt het voor iedere geïnteresseerde lezer goed toegankelijk. Bovendien zal het door de brede opzet decennialang een naslagwerk zijn op basis waarvan verdere detailstudies kunnen worden verricht. De omvang wordt ca. 600 pagina’s, in full colour, kortom een schitterend, luxe boekwerk dat iedere Gorcumer gewoon moet hebben. Geschiedenis van Gorinchem zal in de boekhandel te koop zijn voor een richtprijs van € 49,95.

Auteurs

Voor het schrijven van het boek hebben wij een beroep gedaan op een tiental wetenschappers en anderen die hun sporen hebben verdiend op het gebied van geschiedenis en die van Gorinchem en omgeving in het bijzonder. In veel gevallen zal het schrijven gebaseerd zijn op de bestaande literatuur, maar ook wordt waar nodig nieuw archiefonderzoek gedaan.

Bekijk een overzicht van de auteurs

Uitgever

Als uitgever van het boek is gekozen voor Matrijs in Utrecht. Dit is al 30 jaar een gerenommeerde uitgever van boeken op het gebied van geschiedenis en erfgoed en heeft grote stadsgeschiedenissen van bijvoorbeeld Utrecht, Arnhem, Amersfoort en Rhenen uitgegeven. Deze boeken zijn van een hoog niveau. Mede dankzij hun goede zorgen wordt ook het boek over Gorinchem een prachtige uitgave!

Particulier initiatief

Het initiatief voor dit boek is genomen door een groep van vier in de geschiedenis van de stad geïnteresseerde mensen. Deze hebben als projectgroep de voorbereiding gedaan, auteurs aangezocht, fondsen geworven en een aparte stichting opgericht.

Bekijk overzicht van stichting en projectgroep