Het boek

Een standaardwerk over de gehele stadsgeschiedenis

Gorinchem is een oude stad met een lange en bewogen historie. Wat er tot nu ontbrak was een standaardwerk over de gehele stadsgeschiedenis. Zo’n prachtig uitgevoerd, goed gedocumenteerd èn toegankelijk boek gaat er nu komen: Geschiedenis van Gorinchem. Na een voorbereidingstijd van twee jaar is het project medio 2013 van start gegaan.

Compleet

Het boek Geschiedenis van Gorinchem zal de complete geschiedenis van Gorinchem beschrijven, vanaf de vroegste tijden tot nu. Het wordt een lopend chronologisch verhaal met aandacht voor aspecten als stadsontwikkeling, bestuur, economie, industrie en bedrijfsleven, sociale structuur, kunst en godsdienst. In kaders worden specifieke onderwerpen uitgediept zoals dijkaanleg, stadsrechten en gilden, en geschreven portretten van markante Gorcumers zoals Jan van Arkel, Ridder van Rappard, Willem de Vries Robbé en Kommer Damen.

Brede opzet