De auteurs

Wie schrijft er wat...

Een ploeg van meer dan twintig auteurs heeft gewerkt aan  Tien eeuwen Gorinchem. Zo’n boek kan namelijk niet geschreven worden door slechts enkele personen, daar is het onderwerp te breed voor. Daarom zijn auteurs gezocht met specifieke kennis en interesse in bepaalde perioden of onderwerpen. Sommigen nemen een omvangrijke, anderen een minder grote tekst voor hun rekening.

Hoofdauteurs (20 pagina’s of meer)

In alfabetische volgorde, met vermelding van in het boek te behandelen onderwerpen

 • Arnold Busch

  Gepensioneerd, oud-stadsarchivaris van Gorinchem

  Katholieke kerk 17e en 18e eeuw, Oude Hollandse Waterlinie, bedrijvigheid/ economie 19e en eerste helft 20e eeuw

 • Felix Cerutti

  Gepensioneerd, oud-gemeentesecretaris van Gorinchem

  Stadsontwikkeling, bouwhistorie, openbare werken, verkeer, monumentenzorg, volkshuisvesting, stadsvernieuwing en diverse portretten

 • Dick de Jong

  Bestuurder en publicist locale geschiedbeoefening

  Economie na 1945

 • Roel Mulder

  Historicus, tekstschrijver, illustrator

  Bataafse en Franse Tijd, Nieuwe Hollandse Waterlinie, sociale zorg 19e en 20e eeuw

 • Bert Stamkot

  Historicus, cartograaf

  Historiografie, ontstaansgeschiedenis, bestuur 17e t/m eerste helft 20e eeuw, bezetting 1940-1945 (Jodenvervolging en ondergrondse pers), diverse portretten

 • Aron de Vries

  Historicus, plv. archivaris Regionaal Archief Gorinchem

  Bedrijvigheid / economie 13e t/m 18e eeuw

Overige auteurs

In alfabetische volgorde, met vermelding van in het boek te behandelen onderwerpen

 • Piet Augustijn

  Oud-conservator moderne kunst Gorcums Museum

  Kunst en cultuur na 1945

 • Joost Bende

  Historicus

  Bestuur/politiek 1980-heden

 • Joost Cox

  Gemeentesecretaris Den Helder

  Stadsrecht, middeleeuws bestuur/politiek

 • René van Dijk

  Archivist Regionaal Archief Gorinchem

  Gereformeerde / hervormde / lutherse kerk, portret Hendrik Hamel

 • Irene van der Eijk

  Politicoloog / historicus

  Portret Van Rappard

 • Tim Hoogendijk

  Archeoloog

  Archeologie

 • Bram van den Hoven van Genderen

  Historicus, docentonderzoeker Universiteit Utrecht

  Kerk, kloosters en scholen in de middeleeuwen

 • Rob Kreszner

  Conservator Gorcums Museum

  Cultuur in de 19e en eerste helft 20e eeuw

 • Joop Langhout

  Ondernemer/ wetenschapper

  Politiek/bestuur, calvinisme 16e eeuw

 • Ben Olde Meierink

  Kunsthistoricus

  Renaissancebouw

 • Fred Stamkot

  Oud-leraar, tekstschrijver

  Sportgeschiedenis

 • Klaas Tammes

  Gepensioneerd, oud burgemeester van Buren

  Bestuur/politiek 1945-1980

 • Roy Tepe

  Kunsthistoricus

  Martelaren van Gorcum

 • Fieke Tissink

  Kunsthistoricus, docent museologie en producent museale films

  Schilderkunst 17e eeuw

 • Robert van der Veen

  Wetenschapsjournalist, vertaler

  Oorspronkelijk landschap

 • Mark Vermeer

  Historicus, promovendus Universiteit Utrecht

  Arkelse Oorlog

 • Wies Verschoor

  Ex-ICT

  Zorg na 1945

 • Jos Walraven

  Medewerker Regionaal Archief Gorinchem

  Onderwijs 19e eeuw; verzuiling 20e eeuw

 • Aart van Weelden

  Historicus, ambtenaar Ministerie van Infrastructuur en Milieu

  Tweede Wereldoorlog