De stichting

Het bestuur, de redactie en onze sponsors

De Stichting Geschiedschrijving Gorinchem is in 2013 door de projectgroep opgericht om het project van het boek Tien eeuwen Gorinchem zijn juridische en financiële basis te geven. De stichting beheert de financiën van het project en is eindverantwoordelijk voor het slagen ervan.

Het bestuur

Het bestuur bestaat uit vijf leden. Vier zijn onafhankelijke leden, waaronder de voorzitter. Eén lid, de secretaris, is lid van de projectgroep/redactie en daarmee de verbindende schakel tussen projectgroep/redactie en bestuur. De bestuursleden wonen alle vijf in Gorinchem. Zij zijn:

 • Roger van Boxtel

  voorzitter

  Interim president-directeur NS, oud-minister

 • Inge Burg

  bestuurslid

  Stedenbouwkundige, eigenaar buro WelmersBurg Stedenbouw te Gorinchem

 • Felix Cerutti

  secretaris

  Gepensioneerd, oud-gemeentesecretaris van Gorinchem

 • Peter van Rooijen

  penningmeester

  Oud-bestuurder en nu adviseur Accountantskantoor Van Rooijen BV te Gorinchem

 • Elone van Velthuijsen

  bestuurslid

  Sectordirecteur Participatie bij het Da Vinci College te Gorinchem

De projectgroep / redactie

Het project wordt aangestuurd door de projectgroep die tevens als redactie optreedt. De vier leden van de projectgroep/redactie zijn zelf ook auteur.

 • Felix Cerutti

  Gepensioneerd, oud-gemeentesecretaris van Gorinchem
 • Roel Mulder

  Historicus, tekstschrijver, illustrator
 • Bert Stamkot

  Historicus, cartograaf
 • Aron de Vries

  Historicus, plv. archivaris Regionaal Archief Gorinchem

Sponsors / subsidiënten

Voor dit project ontving de Stichting Geschiedschrijving Gorinchem ondersteuning van:

 • Fonds Ontwikkeling Wonen & Welzijn
 • Damen Shipyards
 • Stichting Bastmeijer
 • Rabobank Alblasserwaard Vijfheerenlanden
 • Attema
 • Van Andel-Spruijt Stichting
 • Prins Bernard Cultuurfonds Zuid-Holland, Den Haag
 • Woningcorporatie Poort6
 • Groeneveld Groep
 • Mercon Steel Structures (Sociaal Fonds)
 • Heijmans Vastgoed, Rosmalen
 • Gemeente Gorinchem
 • Rivierenlandfonds
 • Historische Vereniging Oud-Gorcum
 • Gemeente Giessenlanden, Hoornaar
 • Waterschap Rivierenland, Tiel
 • Rotaryclub Gorinchem
 • De Groote Sociëteit
 • Stichting Stadsherstel Gorinchem
 • Van der Brugge-Römer stichting, Den Haag
 • Tredion ICT&Telecom
 • Mimi C.W.Attema
 • Degenaar Hoogendam Colombijn Advocaten
 • Dunsbergen Noteboom Advocaten
 • Plus Jan Sterk
 • De Groot en Visser
 • Gemeente Lingewaal, Asperen
 • Ernst Willemstein
 • Constructiewerkplaats H.K. van Wingerden & Zn, Vuren
 • Van Rooijen Accountants
 • Van der Leun, Sliedrecht
 • Rotaryclub Gorinchem-Merwede
 • Wijnhandel Van Ouwerkerk, Arkel
 • IKG Ondernemersvereniging

 Tenzij anders vermeld zijn alle sponsors/subsidiënten gevestigd in Gorinchem.