Errata en aanvullingen

Errata en aanvullingen

Uiteraard is Tien eeuwen Gorinchem met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen er onjuistheden in een boek sluipen. Ook komen steeds nieuwe feiten aan het licht. Op deze pagina houden we u hierover op de hoogte.

Correcties doorgevoerd in tweede druk

p. 558 Tabel ‘Uitslag gemeenteraadsverkiezingen’: in 2018 haalde Stadsbelang 5 zetels, en CU/SGP 2 (niet 4 resp. 3)

p. 564 ‘architectenbureau KOB’ moet zijn: ‘architectenbureau KOW’

In het register is ‘Ames & Voorsluijs, garage 450, 509’ aangepast naar ‘Ames, garage 502, 571’ en ‘Ames en Voorsluijs, garage 450’. KOW is toegevoegd. ‘Voorsluijs, gebroeders 432’ is aangepast naar ‘Voorsluijs 432, 509’.

Errata

p.47, linkerkolom, 3e alinea, regel 2.  ‘Voorafgaand aan de bouw in 1939 van de luchtbeschermingskelder op de burcht zijn fundamenten aangetroffen’ Het woordje ‘burcht’ dient te worden vervangen door de straatnaam ‘Groenmarkt’.

p. 296/617, noot 482: ‘Van Hoogdalem, 1995a, 47-48. 4’ moet zijn: ‘Tissink en De Wit, 1987, 76, noot 4.’

p. 298/617, noot 483: ‘Tissink en De Wit, 1987, 76, noot 4.’ moet zijn: ‘Van Hoogdalem, 1995a, 47-48. 4’.

p. 330, bijschrift: ‘1813-1813’ moet zijn: ‘1813-1814’.

p. 479, rechter kolom: ‘…zijn er 70 omgebracht’, moet zijn: ‘…zijn er 69 omgebracht’; ‘Slechts één van hen zou terugkeren.’ moet zijn: ‘Slechts twee van hen zouden terugkeren.’ [toelichting: het is recent gebleken dat een Gorcumse vrouw kamp Bergen-Belsen heeft overleefd, in tegenstelling tot wat tot nu toe werd aangenomen.]

p. 504, bijschrift: ‘Pietro Hamel’ moet zijn: ‘Pietro  Hammel’.

Aanvullingen

p. 10-11: ‘De wijk- en buurtgrenzen met bijbehorende benamingen zijn gebaseerd op de volgende bron: Centraal Bureau voor de Statistiek / Kadaster, Emmen, 2008.’

p. 298/617, noot 483: ‘De belangrijkste bron naast en voor Van Hoogdalem was: H.G. van den Doel, Daar moet veel strijds gestreden zijn: het leven van Dirk Rafaelsz Camphuysen (1586-1627). Boom, Meppel, 1967 (diss. UvA) Inmiddels heeft de auteur dit werk herzien en heruitgegeven: Huib van den Doel, Het bewogen leven van dichter Dirk Rafaelsz Camphuysen (1586-1627); fundamentalisme en ketterjagerij in de 17e eeuw. Hoofd-Hart-Handen, Haarlem, 2014. ISBN 978-90-806677-6-1. Ook als e-book te downloaden via: www.kb.nl