Auteur Joop Langhout promoveert

Proefschrift Joop Langhout - voorkantOud-Gorcumer Joop Langhout, die voor het komende boek van Stichting Geschiedschrijving Gorinchem het gedeelte over de Reformatie in deze stad voor zijn rekening neemt, is op 30 juni 2017 op dit onderwerp gepromoveerd aan de Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken in Nederland, gevestigd in Kampen.

Niet alleen past het door Joop Langhout gekozen onderwerp mooi in het Reformatiejaar 2017 (waarin wordt herdacht hoe Maarten Luther vijfhonderd jaar eerder zijn stellingen presenteerde), het is ook interessant voor liefhebbers van de Gorcumse (kerk)geschiedenis. Het bevat dan ook veel lokale informatie, die past inhet ruimere kader van wat tegenwoordig in de wetenschap ‘stadsreformatie’ wordt genoemd.

Door bestudering van het verloop van de reformatie per stad, is het namelijk mogelijk om meer algemene lijnen en conclusies te trekken over hoe deze ontwikkeling eind zestiende eeuw in de Nederlanden plaatsvond, terwijl ook de kenmerkende verschillen per stad zo beter aan het licht komen.

Kenmerkend voor de Gorcumse reformatie was de invloed van en de scherpte van de Opstand in het zo tolerante Gorinchem. Enerzijds was er de vervolging van de calvinisten in 1568 door de Spaanse Bloedraad en anderzijds was er, bij de innname van de stad door de Geuzen in 1572, de agressie tegen katholieke geestelijken, die in Brielle werden vermoord en daarna wereldwijd voortleefden als de Martelaren van Gorcum. Langhout besteedt hieraan veel aandacht, maar wil daarom ook juist de opbouw van de prille gereformeerde gemeente en de rol van de predikanten daarbij zo objectief mogelijk beschrijven.

Ook aan het in voorbereiding zijnde boek van de Stichting Geschiedschrijving Gorinchem heeft Joop voor het hoofdstuk dat dezelfde periode bestrijkt een belangrijke bijdrage geleverd, samen met Roy Tepe, die als gastconservator in het Gorcums Museum de tentoonstelling over de Gorcumse Martelaren mede heeft ingericht. Reformatie en Martelaren blijven zo langs meerdere wegen vakkundig onder de aandacht!

 

M.J. Langhout, De Reformatie te Gorcum, 1550-1610. ISBN 978-90-9030321-5.

Het proefschrift is in Gorinchem te verkrijgen via boekhandel Cursief (Kruisstraat 4), boekhandel De Mandarijn (Gasthuisstraat 25) en in de Grote Kerk tijdens de doordeweekse openstellingen.