Titel en ISBN-nummer bekend

Nu het grote Gorcumse geschiedenisboek zijn voltooiing nadert, is de titel vastgesteld en kon er een ISBN-nummer worden aangevraagd. De volledige titel luidt: Tien eeuwen Gorinchem. Geschiedenis van een Hollandse stad. Het ISBN-nummer is: 978-90-5345-528-9. Deze gegevens zullen straks voor bestellingen van het boek essentieel zijn. Nadere berichtgeving over de verschijningsdatum volgt zo spoedig mogelijk.